ИЗБОР НА ЕЗИК


БЮЛЕТИН

Бюлетин, Брой 06/2017


НОВИНИ

Покана за участие в обучителни семинари по проект DEN-Cupid

>>>>> Още по темата

ARTREEFS: Да насърчим използването на изкуствени рифове в Средиземно и Черно море

>>>>> Още по темата

Варна бе домакин на международна среща за интегрирано планиране на местни политики, 10-11 май 2017г.

>>>>> Още по темата

ЧЕРНОМОРСКИ ДНИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА ЕНЕРГИЯ с подкрепата на Областна администрация - Варна, 21-22.06.2017г.

>>>>> Още по темата

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА МОРЕТО 2017, 18-19 май, Великобритания

>>>>> Още по темата


ВИДЕО § ГАЛЕРИЯ

Проект "SIMPLA - Устойчиво интегрирано планиране на местни енергийни политики"

simpla_logo_400

eu_logo_444

Партньори: 16 организации, енергийни агенции, публични власти, регионални агенции за развитие от 6 държави от ЕС

Продължителност на проекта: 36 месеца (02.2016 - 01.2018г.)

С финансовата подкрепа на: Програма Хоризонт 2020, ЕС

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мисия на проекта: Да съдейства на местните власти в процеса на интегриране на устойчивите енергийни планове с плановете за устойчива градска мобилност.

Дейности

1. Организиране на национални работни срещи-дискусии за определяне на текущото състояние и конкретни дейности на местно ниво.

2. Разработване на онлайн информационна среда с представяне на интерактивни, обучителни материали, наръчници, указания, добри практики, съвети и т.н. в разработването на планове за енергия и транспорт.

3. Обучения на служители, експерти и специалисти за целесъобразно и ефективно планиране на местни политики.

4. Информационна кампания сред местните общност, популяризиране на проекта.    

Целева група: Служители, експерти и специалисти по планиране, местни заинтересовани лица, местни общности.

Целеви райони: Градове с население между 50,000 и 350,000 жители.

Резултати

  • Подобряване капацитета на публичните власти за по-добро планиране и изпълнение на интегрирани устойчиви енергийни политики и мерки и постигане на синергии в икономическото развитие.
  • Повишаване на възможностите за използване на възобновяемите ресурси и прилагането на мерки  намаляване на енергийното потребление.
  • Прилагане на иновативен подход в разработването и популяризирането на интегрирани устойчиви политики чрез консултации с ключови заинтересовани лица, обучителни сесии и насочени усилия в разработването на интегрирани инструменти за планиране.

Месечен бюлетин: >>>>>>>>>>>>>>>>

Повече за проекта: www.simpla-project.eu

ОБЩИНИ

Аврен
Аксаково
Балчик
Белослав
Бургас
Бяла
Варна
Вълчи дол
Девня
Добрич-град
Долни чифлик
Дългопол
Каварна
Малко Търново
Несебър
Поморие
Приморско
Созопол
Суворово
Царево
ШаблаТЪРСЕНЕПОТРЕБИТЕЛ

Потребителско име:

Парола:

Регистрация
Забравена парола


 
 


КОНТАКТИ
Варна 9000
ул. “Преслав” 4
тел./факс: +359 52 600 266
+ 359 52 611 811
office@ubbsla.orgСертификат
ISO 9001 : 2000


© 2013, Асоциация на Българските Черноморски Общини

Copyright 2013 All rights reserved