Име Област
 ИМЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
 

АДРЕС И КОНТАКТИ
 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ/ ЛИЦЕ
ЗА КОНТАКТ

Aгенция за социално развитие „Вижън”Варна
бул. „Княз Борис” 115
(+359) 052 646 016
office@naso.bg
www.vision-bg.com

 
Георги Георгиев, Председател
Асоциация "Човешки права-стъпка по стъпка"Варна
ул. "Баба Тонка" №14
(+359) 0878 318 459
hrsbs.org@gmail.com
http://hrsbs.org/

 
Елка Кръстева
АСОЦИАЦИЯ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА ЗАЩИТА “АДАПТАЦИЯ”Варна
ул. Найден геров 18-5-9
(+359) 888-306-118
Psaa@abv.bg

 
Д-Р РУМЯНА БОЯДЖИЕВА-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
Асоциация „Да съхраним жената”Варна
бул. „Цар Освободител”64
(+359) 052 600 137
women_asg@abv.bg
www.woman-bg.bg

 
Йорданка Ненчева, Председател
Български червен кръст – Областен съвет БургасБургас
ж.к. “Възраждане” бл. 7, п.к. 232
+359 (0)56 819 041
burgas@redcross.bg
www.redcross.bg/burgas.html

 
Виолета Радева, Директор
Български червен кръст – Областен съвет ВарнаВарна
ул. “Братя Шкорпил” №3
+359 052 61 26 74
+359 052 61 44 98
varna@redcross.bg
www.redcross.bg/varna.html

 
Милена Сиракова, Директор
Женска либерална мрежаВарна
София, р-н Оборище, ул " Врабча" №23
+359 02/9218120
aatanasova@abv.bg

 
Анелия Атанасова, Председател
Клуб „Хинап” Добрич
Балчик 9600, ул. "Черно море" №21
+359 888 277845

 
Дима Малева, Председател
Народно читалище \"Баръш-2004\"Варна
ул. \"23-ти Септември\", №1, гр.Долни чифлик
0893889028
0893889028
baris2004@abv.bg
www.dolnichiflik.org

 
Ибрям Ахмед - Читалищен секретар
Обществен дарителски фонд за ВарнаВарна
ул.\"Капитан Иван Томов\"N 2
0888334410 Анна Радева,изпълн.директор на Фонда
0899196364 Мария Чанкова,Предс.на Настоятелството
fundvarna@gmail.com
odfv.org

 
Мария Чанкова,Предс.на Настоятелството на Фонда
Обществен дарителски фонд за ВарнаВарна
ул."Капитан Иван Томов" N 2
+359 0899 196364
fundvarna@gmail.com
www.odfv.org

 
Мария Чанкова, Председател на Настоятелството на Фонда
Регионално сдружение с нестопанска цел „Диабетни грижи” – БургасБургас
бул. „Ст. Стамболийски“ зад бл. 71
+359 882 597 408
radka_jekova@abv.bg

 
Радка Жекова, Председател
Сдружение "Свети Мина" Добрич
ул. „Панайот Станчев” №28
0888/ 79 91 65
0886/ 870 464
sveti_mina@abv.bg
www.svetimina.hit.bg

 
Красимира Обретенова, Председател
Сдружение \"Младежки алианс-Варна\"Варна
ул. Околчица №6
052 608718
0878 608718
youthalliancevarna@gmail.com
www.yav-bg.org

 
Цветана Цанкова - Лозанова
Сдружение за подкрепа на лица с умствени увреждания – ВарнаВарна
ж.к. Чайка, бл. 67, вх. Б
+359 52 78 31 65
info@mbox.contact.bg
www.sdrujenie.com

 
Надка Вълкова, Председател
Сдружение на инвалидите „Надежда”Добрич
ул. „Кл. Охридски“ 36 А
(+ 359) 058/592486
o_temelkov@yahoo.com

 
Олег Темелков, Председател
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Бургас
к-с \
056/ 84 02 08
0887 395 403
mitka_g@abv.bg
www.usmivkabg.org

 
Митка Георгиева Председател на УС на СНЦ \
Сдружение с нестопанска цел “Дамско ИноватиВно Ателие – ДИВА”Варна
ул. „Проф. Константин Иречек” 18, етаж 2, офис 1
(+359) 52 80 80 16
0888 814 336
sdrujenie_diva@mail.bg
ngodiva.alle.bg

 
Мария Тодорова, Председател
СДРУЖЕНИЕ “СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР БУРГАС”Бургас
ул. “ Апостол Карамитев “ № 12
(+359) 056 99 18 02
scburgas@abv.bg

 
МАРИОНЕЛА СТОЯНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
Сдружение „Вяра и надежда”Варна
кв. Младост, мед. ком. «Младост», ет. 5, каб.15
+359 (0)888 607 000
meri_petrova2004@abv.bg

 
Мариана Петрова, Председател
Сдружение „Евроинтеграция”Варна
ул. „Георги Живков” 30
+359 888 13 94 94
nkirjakova@abv.bg
http://eurointegration.s-kay.com

 
Нели Кирякова, Председател
Сдружение „Младежки глас”Бургас
ул. "Фердинандова" 2 А, ет.2, офис №6
+359 (0) 884 041 210
+359 (0) 896 618 141
mladezhkiglas@gmail.com
www.mg2007.eu

 
Жельо Стойнов, Клуб „Социални дейности”
Сдружение „Равновесие”Бургас
ул. "Граф Игнатиев" №7 eт.4
+359 (0)56 825 601
0898 57 59 63
ravnovesie_bg@abv.bg
www.ravnovesie-bg.com

 
Керанка Байчева, Председател
Сдружение „Радост”Варна
ул. ...Васил Априлов 1, ап. 32
052606068
klubhvarchilo@abv.bg
www.klubhvarchilo.org

 
Диана Настева – председател на УС
Сдружение „Усмивка” – БургасБургас
к-с "Меден рудник" бл.131 вх. Б ет. 3
+359 056 84 02 08
mitka_g@abv.bg
www.usmivkabg.org

 
Митка Георгиева, Председател
СДРУЖЕНИЕ „ФЕНИКС 2009”Варна
ул. „Тодор Димов” 36
(+359) 886 / 405 384
phoenix2009@mail.bg
http://phoenix2009.ngobg.info

 
ИВАН МИХАЙЛОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ
СНЦ „България Вита” – ДобричДобрич
„Суха река“ 20А, вх. Б, ап. 20
0887 965 913
bgvita2006@gmail.com

 
Антоанета Малева, Председател
СНЦ „ТО на НТС” – ДобричДобрич
ул. „Независимост“ 14
+359 603 243
ntsdobrich@abv.bg
www.ntsdobrich.net

 
Румяна Енева, Технически секретар
Сружение с нестопанска цел “Шанс за хора с увреждания”Варна
ул.”Г. Бенковски ” № 16,
+359 (0)52 650 231
052 650 232
snc_shans@abv.bg
www.shans-bg.org

 
Тодор Мутафов, Председател
Териториална организация на слепите – ДобричДобрич
Бул.„Русия“ 88
0854 13 216
tsoslepi.dobrich@abv.bg

 
Митка Стоянова, Зам. Председател
Фондация "Ръка за помощ"Добрич
ж.к. "Добротица" бл.9, вх. Б, ап. 6
(+ 359) 058/592 212
0897 003 755
office@hhf.bg
www.hht.bg

 
Албена Бонева, Председател
Фондация \"За по-добро психично здраве\"Варна
гр.Варна
052/460 444
0885 013713
bm_health@yahoo.com
bmh-bg.org

 
Тони Стоянова Милева
Фондация областен ромски съюз – БургасБургас
ул. „Хан Кубрат“ бл. 4, ап. 24
+359 56 84 86 95
0877 713 814
romaunion@abv.bg

 
Митко Доков
Фондация „SOS-семейства в риск”Варна
ул.”Славянска” №32
+359 (0)52 609 677
sos@ssi.bg
sfda@mail.orbitel.bg

 
Управител – Анна Николова Цветелина Стефанова
Фондация „Децата на бъдещето“ - ВарнаВарна
ул. „Пирин“ 20 А, ет. 1
+359 889 306 731
marisha.x@gmail.com
www.bgduli.com

 
Мария Христова, Председател
Фондация „Камчийски бряг”Варна
ул. Свобода, №35, ет.5, ап.9
(+359)895 55 66 98
0899 033 333
doriyordanova@gmail.com

 
Ангел Вълчев
ФОНДАЦИЯ „РАДОСТ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА”Варна
бул. „Владислав Варненчик:, бл.29, ет.1
(+359) 52 73 14 82
radost.varna@abv.bg
www.fondaciaradost.org

 
НАРИНЕ БАНКОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ”Варна
ул. Петко Стайнов 3
(+359)52759379
empathy@abv.bg

 
СЛАВЧО АВРАМОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ
Хоби С клубДобрич
ул. “Любен Каравелов” №55
(+ 359) 058/62 22 28
0888/ 55 86 13
hobisklub@mail.bg

 
Иван Иванов, Председател
Школа по изкуствата за деца и младежи в неравностоВарна
бул. „Съборни“ 24, ет. 7
(+35952) 615521
dedalgroup@mail.bg
www.dedalgroup.org

 
Дарин Сотиров, Председател
„Черноморска асоциация на жените – 2000” В сдруженБургас
ул. жк „Лазур”, бл. 15, ап. 24
(+359) 56 832557
chernomora@abv.bg

 
МИЛКА ЕФТИМОВА МЛАДЕНОВА- председател на УС

Цялата отговорност за съдържанието на информационния портал е на авторите и по никакъв начин не отразява
официалната позиция на Европейския Съюз или на Министерство на труда и социалната политика.
АБЧО полага всички необходими усилия, за да гарантира автентичността на публикуваната информацията. Въпреки, че предоставената информация се счита за точна,
тя може да има грешки или неточности. Този портал може да съдържа линкове към други интернет страници, които не са под контрола на АБЧО.
Асоциацията не носи отговорност по никакъв начин за съдържанието на свързаните сайтове, които се управляват от трети страни.

Авторско право 2012 на Асоциация на Българските Черноморски Общини