Име Област
 НОВИНИ § СЪБИТИЯ

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ “ЧЕРНОМОРСКА СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ЕФЕКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

На 26.04.2012г, Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) представи постигнатите резултати от реализиран проект „Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество“, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Още по темата


ДВУДНЕВЕН ФОРУМ ЗАТВЪРДИ „ЧЕРНОМОРСКА СОЦИАЛНА МРЕЖА“

Асоциация на Българските Черноморски Общини организира двудневен форум „Черноморска регионална конференция за иновативни практики и възможни механизми за публично-частни партньорства в социалната сфера“ на 26 – 27 Март 2013 г. в зала “Пресцентър” на Фестивален и конгресен център – Варна.
Още по темата


ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ ЗА ЕФЕКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В СОЦИАЛНИЯ СЕКТОР БЯХА СПОДЕЛЕНИ В ЧЕРНОМОРСКИТЕ ОБЩИНИ ВАРНА, ДОБРИЧ И БУРГАС

В периода 21 - 28 Февруари 2013 г. се проведоха последователно в градовете Добрич, Бургас и Варна семинари на тема „Добри практики за ефективно сътрудничество в социалния сектор” с участието на повече от 70 представители на неправителствени организации, работещи в социалната сфера и общински служители.
Още по темата


OБМЯНА НА ДОБРИ ПРАКТИКИ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИ И ИТАЛИАНСКИ СОЦИАЛНИ НПО В СФЕРАТА НА ЕФЕКТИВНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

В периода 15-19 октомври по покана на Асоциация на Българските Черномрски Общини (АБЧО), 20 представители на социални неправителствени организации, работещи на територията на Българските Черноморски общини са на обучително посещение в гр. Анкона, Италия. Целта на посещението бе запознаване с опита на партньорите «на място» и с добрите европейски практики, в сферата на предоставянето на социални услуги, на взаимодействие на неправителствения сектор с държавните и общински администрации, сътрудничество и взаимопомощ между самите социални организации.
Още по темата


AСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ ОФИЦИАЛНО ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ “ЧЕРНОМОРСКА СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ЕФЕКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

На 12.09.2012 г., АБЧО като водещ партньор по проект BG051PO001-7.0.01-0032-C0001 “Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество” организира пресконференция за официалното представяне на проекта. Събитието се проведе в зала “Нимфа” на Хотел Аква, гр. Варна и на него присъстваха 25 заинтересовани лица – медии от региона, партньорите по проекта, представители на социални НПО.
Още по тематаЦялата отговорност за съдържанието на информационния портал е на авторите и по никакъв начин не отразява
официалната позиция на Европейския Съюз или на Министерство на труда и социалната политика.
АБЧО полага всички необходими усилия, за да гарантира автентичността на публикуваната информацията. Въпреки, че предоставената информация се счита за точна,
тя може да има грешки или неточности. Този портал може да съдържа линкове към други интернет страници, които не са под контрола на АБЧО.
Асоциацията не носи отговорност по никакъв начин за съдържанието на свързаните сайтове, които се управляват от трети страни.

Авторско право 2012 на Асоциация на Българските Черноморски Общини