Име Област
 БИБЛИОТЕКА

Aнализ на потенциала за ефективно сътрудничество между НПО, работещи в социалната сфера на територията на Българските Черноморски Общини [Август, 2012]

изтегли от тук /*.pdf 0.84 MB/
Каталог с добри Европейски практики в областта на ефективното сътрудничество между НПО, работещи в социалната сфера [Август, 2012]

изтегли от тук /*.pdf 1.0 MB/
Брошура с резултатите по проекта

изтегли от тук /*.pdf 1.57 MB/
Наръчник „Интегрирани ползи за цялото общество: Добри европейски практики и модели за ефективно сътрудничество и координари съвместни действия между социалните НПО”

изтегли от тук /*.pdf 3.62 MB/
Заключителен документ, с който участниците в Обществения форум отправят своите послания, надежди и готовност за партньорство към политиците, общинските и областните администрации, към предприемачите на българския бизнес, към медиите за повишаване отговорността си за хората със специални потребности.

изтегли от тук /*.pdf 0.54 MB/

Цялата отговорност за съдържанието на информационния портал е на авторите и по никакъв начин не отразява
официалната позиция на Европейския Съюз или на Министерство на труда и социалната политика.
АБЧО полага всички необходими усилия, за да гарантира автентичността на публикуваната информацията. Въпреки, че предоставената информация се счита за точна,
тя може да има грешки или неточности. Този портал може да съдържа линкове към други интернет страници, които не са под контрола на АБЧО.
Асоциацията не носи отговорност по никакъв начин за съдържанието на свързаните сайтове, които се управляват от трети страни.

Авторско право 2012 на Асоциация на Българските Черноморски Общини